Module 4

Meten & Verbinden

Module 4 les 1

Inhoudsopgave
Hoofdstruk 1 Eerstegraads vergelijking
1.1 Gelijkheid en vergelijking
1.2 Vergelijkingen oplossen
1.3 Opgaven / opdrachten
1.4 Formules
1.5 Opgaven / opdrachten

Module 4 les 2

Inhoudsopgave
Hoofdstruk 2 Tekeninglezen
2.1 Normalisatie
2.2 Projectiemethode
2.3 Andere manieren van tekenen
2.4 Introductie CAD College

Module 4 les 3

Inhoudsopgave
Hoofdstruk 1 Grafieken sinus, cosionus en tangens
1.1 Grafiek sinus
1.2 Grafiek cosinus
1.3 Grafiek tangens
1.4 Link tussen sinus, cosinus en tangens
1.5 Opgaven / opdrachten
Hoofdstuk 2 Monteren en stellen
2.1 Mechanismen
2.2 Opdracht
2.3 Monteren
Hoofdstuk 3 Meten met vershcillende gereedschappen
3.1 Theorie meetgereedschappen

Module 4 les 4

Inhoudsopgave
Hoofdstruk 1 Meetkunde
1.1 Oppervlakte- en omtrekberekeningen vlakke vormen
1.2 Overzicht formules
1.3 Opgaven / opdrachten
Hoofdstuk 2 Krachten en momenten
1.1 Inleiding
1.2 Definitie kracht
1.3 Samenstellen van twee krachten (grafisch)
1.4 Samenstellen van twee krachten (analytisch)
1.5 Samenstellen van meer dan twee krachten
1.6 Krachten ontbinden
1.7 Voorbeeld krachten ontbinden
1.8 Momenten, koppels en wrijving
1.9 Opgaven / opdrachten

Module 4 les 5

Inhoudsopgave
Hoofdstruk 1 Maatvoering
1.1 Begrippen bij maatvoering
1.2 Nominale maat en grensmaten
1.3 Speling
1.4 Passingen
Hoofdstuk 2 Oppervlakteruwheid
Hoofdstuk 3 Vorm- en plaatstoleranties

Module 4 oefentoets